nike cortez nike air max 2016 polo ralph lauren sale louis vuitton riem nike air max 2016 goedkoop beats by dre kopen nike roshe run timberland schoenen beats by dre goedkoop nike air max goedkoop polo ralph lauren outlet air max goedkoop jordans kopen

viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika

Şirketler ve Ticaret Hukuku | Yasaman Hukuk | Yasaman Law Firm

Şirketler ve Ticaret Hukuku

ŞİRKETLER ve TİCARET HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU (İçerik)

POROY/YASAMAN; 14. Bası, 2012 İstanbul

İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU’NUN İKTİBASININ 80. YILINDA İSVİÇRE BORÇLAR HUKUKU’NUN TÜRK TİCARET HUKUKU’NA ETKİLERİ (İçerik)

YASAMAN/ERDEM/DURAL/AYOĞLU/ALTAY/YUSUFOĞLU/YÜKSEL; 2009 İstanbul

ŞİRKETLER HUKUKU ve SERMAYE PİYASASI HUKUKU ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II

YASAMAN; 2013 İstanbul

ŞİRKETLER HUKUKU ve SERMAYE PİYASASI HUKUKU ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları (İçerik)

YASAMAN; 2006 İstanbul

ANONİM ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ (İçerik)

Doç. Dr. Hamdi YASAMAN; Doçentlik Tezi, 1987 Ankara

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet ile İlgili Getirdiği Yenilikler

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Yayınları 2012, s.33-44

Yeni Ticaret Kanununda Ticaret Sicili ile İlgili Getirilen Yeni Düzenlemeler

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı 1, Kasım 2011, s.7-12

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Hâkimin Genişleyen Rolü (Görüntüle)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, Sayı 4, Yıl 2009 (Reha Poroy Anısına Armağan)

Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı

İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 1-82

Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi

İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 713-734

Anonim Ortaklıkta Tasfiyeden Dönme

İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 735-747

Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması

Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul

Anonim Ortaklıkların Birleşme ve Bölünmesi

Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul  

AET İçinde Anonim Ortaklıkların Birleşmesine İlişkin Üçüncü Yönerge Teklifi

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXX; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul

Anonim Ortaklıkların Birleşmesinde Sermaye Artırımı Sorunu

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVII; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları 2006 İstanbul

Esas Sermaye Artımında Eşitlik İlkesi

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXII (Prof. Dr. Robert PATRY, çev: Prof. Dr. Hamdi YASAMAN); YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul

İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Ortaklıklara İlişkin 19 Ekim Tarihli Kararı – ATF 102 II 353 vd. – Anonim Ortaklık Esas Sermayesinin Fiktif Olarak Ödenmesi

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXIV; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul

Nev’i Değiştirmede Usul

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXXVI; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul

Ortaklıkların Nev’i Değiştirilmesi ile İlgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararı Üzerine Düşünceler

İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVI; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul