Banka ve Finans Hukuku

Yasaman Hukuk Bürosu, Banka ve Finans Hukukundaki her türlü işlemde deneyim sahibi olup müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

 

Büromuzun bu alandaki hukuki danışmanlık verdiği belli başlı konular ticari krediler ve tüketici kredileri ile ilgili kredi sözleşmeleri, borçlanma senetleri ihracı, banka teminat mektupları, akreditif, securitization, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri ve Banka Hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklara dair hususlardır.

 

Prof. Dr. Hamdi Yasaman’ın bu alanda yayınlanmış birçok eser ve makalesi bulunmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi için lütfen yayınlarımız bölümüne bakınız.