Sermaye Piyasası & Banka ve Finans Hukuku

Katılanlar Arasındaki Hukuki İlişkiler Açısından Akreditif (Dr. Setenay Yağmur)
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, İstanbul 2017, On İki Levha Yayıncılık, s.737-770.

 

Çeke Konulabilecek Kanunda Öngörülmeyen İhtiyari Bazı Kayıtlar (Dr. Setenay Yağmur)
Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.3, C.22, Yıl 2016, s.2867-2892.

 

Ticari İşlerde Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Bankacılar Dergisi, Sayı 76, s.61, Mart 2011; YASAMAN, Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, 2013 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.3-13.

 

TMSF’ye Devredilen Bankaların ve İştiraklerinin Hâkim Ortak Dışındaki Pay Sahiplerinin Hakları (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Banka ve Finans Hukuku, Panel ve Seminer Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2009 İstanbul; YASAMAN, Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, 2013 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.14-22.

 

Sermaye Piyasası Hukukunun Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Üzerindeki Etkileri ve Sermaye Artırımı (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Erdoğan TEZİÇ’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No.5, 2007, s.847-860.

 

Banka Yönetici ve Ortaklarının Şahsi İflaslarına İlişkin Güncel Sorunlar ve 5020 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.2, İstanbul 2003, s.133-144.

 

Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısına Genel Bakış (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Türk – İsviçre Banka Hukuku Haftası Açılış Konuşması, 16-17 Aralık 2004; YASAMAN, Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2005 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.34-40.

 

Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısı Uyarınca Bankaların Yönetimi ve Kurumsal Yönetim (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Türk – İsviçre Banka Hukuku Haftası, 16-17 Aralık 2004; YASAMAN, Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2005 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.14-33.

 

Faizle İlgili Bazı Sorunlar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Hayri DOMANİÇ’e Armağan, İstanbul 1995.

 

Türk Hukukunun Kredi Kuruluşlarının Sağlığına Kavuşturulması ve Tasfiyesi Konusunda Avrupa Hukukuyla Karşılaştırılması (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Avrupa Hukuku Haftası, Avrupa Topluluğunda Banka Hukuku, 5-7 Mart 1990; YASAMAN, Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2005 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.41-51.

 

Yabancı Sermayenin Borsaya Yatırımının Hukuki Yapısı (Doç. Dr. Hamdi Yasaman)
Para ve Sermaye Dergisi, Eylül 1989.

 

Yatırım Fonlarının Hukuki Niteliği ve Katılma Belgesi Sahiplerinin Hakları (Doç. Dr. Hamdi Yasaman)
Para ve Sermaye Dergisi, 1986, s.93-103.

 

Çeklerle İlgili Düzenleme (Doç. Dr. Hamdi Yasaman)
Para ve Sermaye Piyasası, Yıl 7, S.76, Haziran 1985.

 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Yeni Düzenleme (Doç. Dr. Hamdi Yasaman)
Para ve Sermaye Piyasası, Yıl 7, S.72, Şubat 1985.

 

Sermaye Piyasasının Hukuki Yönü (Dr. Hamdi Yasaman)
Karadeniz Üniversitesi Dergisi, 1984, C.1.

 

Sermaye Piyasası Kanununa göre Yatırım Fonları (Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVII, S.11, Şubat 1982.

 

Fransız Hukukunda Ekonomik Çıkar Birliği (Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVI.

 

İsviçre Yatırım Fonları (Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XX, S. 8, 1973.

 

Fransız Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları (Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XX, S. 5, Ağustos 1973.

 

Fransız Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları (Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C. XX, S. 4, Temmuz 1973.