Bilişim Hukuku

Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile farklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu hususta Yasaman Hukuk Bürosu, müvekkillerinin bilişim hukukundan kaynaklanan tüm sorunlarına destek vermektedir.

 

Büromuzun bu alandaki hukuki danışmanlık verdiği belli başlı konular elektronik sözleşmeler, yazılım lisansları, internet üzerinden yapılan satımlar, internet ortamında haksız rekabet, internet ortamında fikri ve sınai hakların korunması, internet ortamında kişilik haklarının korunması, internet yayıncılığında hukuki ve cezai sorumluluk, alan adları (domain name), internet reklamcılığı, sosyal ağ siteleri ile sanal dünyalarda gerçekleştirilen hak ihlalleri ile ilgili uyuşmazlıklar ve bilişim hukukuna dair diğer uyuşmazlıklardır.