Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Yasaman Hukuk Bürosu’nun en önemli faaliyet alanlarından biri olmakla beraber, Büromuz bu alanda Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biridir. Yasaman Hukuk Bürosu, bünyesinde yer alan uzman avukatları (yüksek lisans, doktora, doçent ve profesör seviyesinde) ve marka ve patent vekilleri ile Fikri ve Sınai Haklar alanında Fikir ve Sanat Eserleri, Markalar, Tasarımlar, Patent ve Faydalı Modeller ile ilgili müvekkillerine her türlü hukuki hizmet vermekte, bu alanda bu konuda oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda yer almaktadır.

 

Fikir ve Sanat Eserleri ile ilgili Büromuzun hukuki danışmanlık verdiği belli başlı konular ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserler, sinema eserleri, işleme eserler, eser sahipliğinden ve bağlantılı hak sahipliğinden doğan ihtilaflar, fikri hukuktan doğan ulusal ve uluslararası diğer tüm uyuşmazlıklardır.

 

Marka, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı, Tasarım, Patent, Faydalı Modeller ile ilgili olarak da ulusal ve uluslararası tescil başvuru işlemleri, TÜRKPATENT kararlarına itirazlar, üçüncü kişi tescil başvurularına itirazlar, başvuruların yenilenmesi ve işlemlerin takip edilmesi, hükümsüzlük, iptal ve tecavüz davaları, lisans sözleşmeleri ve bu haklar ile ilgili her türlü hukuki işlemlerde hukuki destek sağlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Hamdi Yasaman’ın Marka Hukuku alanında 2021 yılında yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi” ile “Marka Hukuku 556 sayılı KHK şerhi I-II” ve “Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları I-II-III-IV-V” adlı eserlerinin yanı sıra yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Prof. Yasaman’ın Fikir ve Sanat Eserleri alanında yayınlanmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku I-II” adlı eserleri ve birçok makalesi daha bulunmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi için lütfen yayınlarımız bölümüne bakınız.

 

Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin’in patentler ile ilgili “Patent Verilebilirlik Şartları” adlı doktora tezi bulunmakta olup, Sınai Mülkiyet Hukuku alanında birçok tebliği ve makalesi vardır. Bu hususta daha fazla bilgi için lütfen yayınlarımız bölümüne bakınız.

 

Büromuz hukukçularından marka ve patent vekili Dr. Zeynep Yasaman’ın doktora tezi Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Marka Hakkının İnternet Üzerinde İhlali (Infringement of Trademark Rights on the Internet in the European Union and Turkish Law) üzerine olup, daha detaylı bilgiye yayınlarımız bölümünden ulaşabilirsiniz.