Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku kapsamına giren Ticari İşletme Hukuku (işletmenin unsurları, ticari işletmenin devri, ticari işlemlerde taşınır rehni, tacir ve tacir yardımcıları, ticari davalar, ticari defterler, ticaret sicili, cari hesap, haksız rekabet, ticaret unvanı), Kıymetli Evrak Hukuku (poliçe, bono, çek ve hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçları gibi menkul kıymetler), Şirketler Hukuku (adi şirketler, kollektif ve komandit şirketler, anonim ve limited şirketler; şirketler topluluğu, holdingler) Yasaman Hukuk Bürosu’nun uzman olduğu en önemli faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

 

Bu kapsamda Yasaman Hukuk Bürosu, edinmiş olduğu yıllara dayalı tecrübe ve bilgi ile  ticaret hukukunun her alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Büromuz, müvekkillerini mahkemeler önünde savunmasının yanı sıra tahkim uyuşmazlıklarında da temsil etmekte, Prof. Dr. Hamdi Yasaman birçok tahkim uyuşmazlığında hakem olarak yer almaktadır.

 

Şirketler Hukuku alanında Yasaman Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulma aşamasından başlayarak tüm safhalarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Büro, şirketlerin günlük işlerinde temsil, ihtilafların halli için müzakere, mahkemeler önünde temsil ve tahkim yolunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Büromuzun Şirketler Hukuku alanında hukuki danışmanlık verdiği belli başlı konular joint venture ve konsorsiyumlar, limited ortaklıklar, anonim ortaklıkların kuruluşu, kurumsal yapının oluşturulması, ortaklar sözleşmesi (shareholder agreement), genel kurullar, yönetim kurulu, sorumluluklar, pay sahipleri hakları, sermayeye dair işlemler, tasfiye, konkordato, korporatif yapıya ilişkin diğer işlemler, aile ortaklıkları ve halka açık veya kapalı şirketler hukukundan kaynaklanan tüm davalardır.

 

Ticaret Hukuku alanında Yasaman Hukuk Bürosu’nun danışmanlık verdiği belli başlı konular joint-venture sözleşmeleri, konsorsiyumlar, ortaklar sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, acentelik, tek yetkili satıcılık, komisyonculuk, franchise gibi dağıtım zinciri sözleşmeleri, satım sözleşmeleri, elektronik sözleşmeler ve diğer ticari sözleşmeler; haksız rekabet; ticari senetler gibi konulardır.

 

Prof. Dr. Hamdi Yasaman, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasında komisyon üyesi olup, Ticaret Hukuku alanında yayınlanmış birçok eseri ve makalesi bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen yayınlarımız bölümüne bakınız.